ZBLIŻA SIĘ WEEKEND .. :)

DIRECTion POLAND

Jeszcze tylko rozładunek i kierunek Polska .

# TRANSPORT # WORK # BEER # TAUTLINER